20 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden vierde op 19 maart 2011 haar 20-jarig bestaan. De wet voorziet in een bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en het comité. Deze bescherming tegen ontslag moet werknemers toelaten zich in alle vrijheid

kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen.De ontslagbescherming is complex en is de duurste in het Belgische ontslagrecht.Niet-naleving kan de werkgever een vergoeding kosten die kan oplopen tot acht jaar loon.Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.Het boek is vlot consulteerbaar voor de arbeidsrechtelijke specialist, maar is ook gebruiksvriendelijk voor iedereen die in de praktijk met deze materie wordt geconfronteerd. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:- Wie is (niet) beschermd?- Wat is de exacte draagwijdte van de ontslagbescherming? Zijn personeelsafgevaardigdenbevoordeeld ten aanzien van andere werknemers?- Vanaf wanneer en tot wanneer loopt de bescherming?- Kan een personeelsafgevaardigde afstand doen van zijn ontslagbescherming? En van de beschermingsvergoeding?- Is een dringende reden hetzelfde voor een personeelsafgevaardigde als voor een andere werknemer?- Hoe interpreteert men het begrip economische of technische reden? - Welke rol speelt het paritair comité?- Wanneer ontstaat het recht op de beschermingsvergoeding? Wat zijn de gevolgen daarvan op het vlak van de verjaring, interesten enz.?Dit boek is een gezamenlijke publicatie van het Employment, Pensions & Benefits departement van het kantoor Lydian, dat frequent over deze materie adviseert.

Druk
1
Datum
augustus 2011
ISBN
9789400002258
Aantal pagina's
304
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 84.91 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 84.91 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten