Inloggen Start

De onteigening ten algemenen nutte als instrument van de ruimtelijke ordening

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Onteigening is een complexe materie. De onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in dit boek van Stijn Verbist tot op het bot geanalyseerd. Eerst wordt een systematiek ontwikkeld van de onteigening ten algemenen nutte in het algemeen, waarbij een systematisch onderscheid wordt gemaakt tussen de wezenskenmerken van de onteigening en de onteigeningsvoorwaarden. Vervolgens wordt de functie van het algemeen belang onderzocht in het kader van de ruimtelijke ordening. Daarna wordt de onteigeningsregeling uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel per artikel geanalyseerd, becommentarieerd en vergeleken met de analoge artikelen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. In een volgend deel vergelijkt de auteur de onteigening ter verwezenlijking van het ruimtelijk uitvoeringsplan met andere rechtsgronden voor onteigening. Het boek besluit met een aantal concrete en realistische voorstellen tot aanpassing van de regelgeving. Dit boek

Inhoud

0 resultaten Pagina