De onteigening ten algemenen nutte als instrument van de ruimtelijke ordening

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Onteigening is een complexe materie. De onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in dit boek van Stijn Verbist tot op het bot geanalyseerd. Eerst wordt een systematiek ontwikkeld van de onteigening ten algemenen nutte in het algemeen, waarbij een systematisch

onderscheid wordt gemaakt tussen de wezenskenmerken van de onteigening en de onteigeningsvoorwaarden. Vervolgens wordt de functie van het algemeen belang onderzocht in het kader van de ruimtelijke ordening. Daarna wordt de onteigeningsregeling uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel per artikel geanalyseerd, becommentarieerd en vergeleken met de analoge artikelen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. In een volgend deel vergelijkt de auteur de onteigening ter verwezenlijking van het ruimtelijk uitvoeringsplan met andere rechtsgronden voor onteigening. Het boek besluit met een aantal concrete en realistische voorstellen tot aanpassing van de regelgeving. Dit boek vormt zowel een theoretisch kader voor de onteigening ten algemenen nutte als een praktisch, sterk wetenschappelijk onderbouwd handboek voor de onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk.
Het is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, ambtenaren, magistraten, notarissen en elkeen die beroepsmatig in contact komt met het openbaar domein.
"Wie als jurist vertrouwd wil raken met de complexe onteigeningsregeling, doet er goed aan dit boek te raadplegen."Annelien Vermeersch in T.NOT 146/2013

Druk
1
Datum
november 2011
ISBN
9789400002371
Aantal pagina's
756
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 165.09 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 165.09 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten