Handboek fusies en overnames

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames. Het boek bouwt verder op de eerste editie van 2006, maar werd gevoelig uitgebreid. Ook de talrijke wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen

werden nauwgezet geïntegreerd en verwerkt. In dit handboek is, gezien de enorme omvang van de behandelde materie, geenszins volledigheid nagestreefd, maar is enkel gepoogd om de diverse methodes om een duurzame integratie van of samenwerking tussen ondernemingen mogelijk te maken, op een inleidende en aanschouwelijke wijze in hun juridische context te situeren, de werking ervan toe te lichten en de voor- en nadelen ervan te duiden.Dit boek is bijgevolg niet alleen een onmisbaar werkinstrument voor eenieder die in aanraking komt met de juridische regels inzake fusies en overnames in de brede zin van het woord (bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en bedrijfsrevisoren), maar het is tevens door zijn inleidende en aanschouwelijke benadering uitermate geschikt voor studenten.

Druk
1
Datum
februari 2012
ISBN
9789400002616
Aantal pagina's
1086
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 245.28 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 245.28 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten