Inloggen Start

Economische groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek wordt de huidige economische en financiële crisis ontleed met een bijzondere nadruk op de antwoorden die het Europees recht hierop kan of wil bieden. Aandacht gaat naar de nieuwe regels voor het prudentiële toezicht in de financiële sector, het nieuwe grote herstelplan voor groei en werkgelegenheid (het 'European Economic Recovery Plan for Growth and Jobs'), de versterking van de economische en monetaire unie en de eerste concrete aanzetten tot daadwerkelijk Europees economisch bestuur. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rol die het privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsfiguren hebben gespeeld bij de totstandkoming, verspreiding en afwikkeling van de financiële crisis. De voor de EU-lidstaten aanwijsbare effecten aangaande verantwoordelijke staatssteun en de potentieel verregaande gevolgen voor hun fiscale soevereiniteit worden onderzocht en toegelicht.Dit boek biedt belangrijke inzichten en een waardevolle duiding voor eenieder die de Europese antwoorden op de huidige

Inhoud

0 resultaten Pagina