Inloggen Start

Grondverwerving en onteigening door lokale besturen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Om hun doel van algemeen belang te bereiken, zijn lokale overheden soms verplicht om onroerende goederen van particulieren te verwerven. Dat kan zijn om de straat te verbreden, een rooilijn of een ruimtelijk uitvoeringsplan te realiseren, sociale woningen te bouwen, industrieterreinen aan te leggen enz. Die overheid kan de beoogde en benodigde goederen op een gewone manier aankopen. Maar wanneer dat niet lukt, beschikt ze nog over een uitzonderlijk instrumentarium: de onteigening. Het onteigeningscontentieux is een behoorlijk ingewikkelde materie met zowel juridische als technische facetten. Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is daarbij een uitstekend hulpmiddel: het is een leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.Als het bestuur een goed in der minne wil verwerven, zal dat dossier eerst behoorlijk voorbereid moeten

Inhoud

0 resultaten Pagina