Bedrijfswagens in het recht, tweede editie

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Deze praktische uitgave biedt een accuraat en up-to-date overzicht van de volledige fiscale en sociaaljuridische regelgeving inzake het ter beschikking stellen en het gebruik van bedrijfswagens na de recente wijzigingen inzake de fiscaliteit van bedrijfswagens.De auteurs staan naast de acute vragen

over het VAA, de waardering en aangifte van het belastbare voordeel, de aftrek woon-werkverkeer, de bijdragen in de reiskosten, de aftrekbeperkingen voor de werkgever enz. ook uitgebreid stil bij de talrijke knelpunten die het gebruik van een bedrijfswagen met zich kan meebrengen, zoals:
- het lot van de bedrijfswagen bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst;
- de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid;
- de problemen die zich m.b.t. het rijbewijs kunnen voordoen;
- de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever, evenals het toenemende gebruik van autovolgsystemen;
- de problematiek bij het einde van de arbeidsovereenkomst.
Zo wordt o.m. onderzocht in welke mate misbruik van de bedrijfswagen door de werknemer kan leiden tot ontslag, al dan niet om een dringende reden, en op welke wijze het voordeel van het privégebruik van de bedrijfswagen dient te worden begroot in het kader van de opzegtermijn en -vergoeding.De auteurs behandelen haast alle mogelijke fiscale en sociaaljuridische problemen die kunnen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van een bedrijfswagen. Dit praktische boek is zonder twijfel het meest volledige naslagwerk over dit onderwerp en een onmisbare vraagbaak voor advocaten, magistraten, (arbeids)juristen, fiscalisten en HR-verantwoordelijken.
Dirk Heylen is advocaat bij de balie van Turnhout en vennoot bij het kantoor Vermeulen Heylen Michiels De Graeve. Daarnaast is hij docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Plantijn Hogeschool (Antwerpen) en aan het CVO-Hoger Instituut der Kempen (Geel) en vrijwillig medewerker aan de KU Leuven.
Ivo Verreyt is stafmedewerker bij de juridische cel van de studiedienst van de LBC. Sinds 1999 is hij raadsheer in sociale zaken als werknemer bij het arbeidshof te Antwerpen. Hij is o.m. coauteur van de Arbeidsovereenkomstengids.
Lode Agache is erkend belastingconsulent en gespecialiseerd in btw. Als partner leidt hij het btw-departement van PKF accountants en belastingconsulenten. Daarnaast maakt hij deel uit van de kernredactie van het tijdschrift Accountancy en Fiscaliteit en is hij auteur van enkele boeken over btw en diverse bijdragen in fiscale tijdschriften.
Stefan Creemers is erkend belastingconsulent en gespecialiseerd in personenbelasting in een Belgische en internationale context. Binnen PKF leidt hij de Belgische "International Employment Taxation"- afdeling.
Bart Verstuyft is als belastingconsulent bij PKF actief op het vlak van de directe belastingen en alternatieve verloningsvormen. Daarnaast is hij docent aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Erik Verlinden kan bogen op een jarenlange ervaring in personeelszaken, die hij opdeed voor hij advocaat werd bij het kantoor Vermeulen Heylen Michiels De Graeve. Hij is coauteur van het boek Privacy in de arbeidsrelatie - Gids voor het voeren van een privacybeleid.
Erik Verlinden kan bogen op een jarenlange ervaring in personeelszaken, die hij opdeed voor hij advocaat werd bij het kantoor Vermeulen Heylen Michiels De Graeve. Hij is coauteur van het boek Privacy in de arbeidsrelatie - Gids voor het voeren van een privacybeleid.
"Wie een vraag heeft met betrekking tot het gebruik of het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen, vindt in dit boek vrijwel zeker een antwoord. Bovendien bieden de heldere structuur en de overzichtelijke inhoudsopgave het boek een hoge gebruikswaarde. Bij de bespreking van de verschillende aspecten van de bedrijfswagen, staat de voeling met de praktijk centraal. Het boek is dan ook ideaal als praktische handleiding bij opzoekingen over dit onderwerp."Leen Peeters in JJT, 2011 over de eerste editie van Bedrijfswagens in het recht.

Druk
1
Datum
oktober 2012
ISBN
9789400003071
Aantal pagina's
390
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 75.47 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 75.47 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten