Inloggen

Bedrijfswagens in het recht, tweede editie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Deze praktische uitgave biedt een accuraat en up-to-date overzicht van de volledige fiscale en sociaaljuridische regelgeving inzake het ter beschikking stellen en het gebruik van bedrijfswagens na de recente wijzigingen inzake de fiscaliteit van bedrijfswagens.De auteurs staan naast de acute vragen over het VAA, de waardering en aangifte van het belastbare voordeel, de aftrek woon-werkverkeer, de bijdragen in de reiskosten, de aftrekbeperkingen voor de werkgever enz. ook uitgebreid stil bij de talrijke knelpunten die het gebruik van een bedrijfswagen met zich kan meebrengen, zoals:
- het lot van de bedrijfswagen bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst;
- de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid;
- de problemen die zich m.b.t. het rijbewijs kunnen voordoen;
- de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever, evenals het toenemende gebruik van autovolgsystemen;
- de problematiek bij het einde van de arbeidsovereenkomst.
Zo wordt o.m. onderzocht in welke

Inhoud

0 resultaten Pagina