Inloggen

Knelpunten Huurrecht - Tien perspectieven

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Reeks - Knelpunten ContractenrechtUitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen. Boek - Huurrecht - Tien perspectieven Als thema voor het tiende nummer in de reeks werd gekozen voor Knelpunten huurrecht - Tien perspectieven. Hiermee keert de reeks terug naar de allereerste editie van de studiedag in 2003, doch ditmaal wordt het huurrecht meer intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers geen op zichzelf staande rechtsfiguur, maar is innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het

Inhoud

0 resultaten Pagina