Knelpunten Huurrecht - Tien perspectieven

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Reeks - Knelpunten ContractenrechtUitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een

oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen. Boek - Huurrecht - Tien perspectieven Als thema voor het tiende nummer in de reeks werd gekozen voor Knelpunten huurrecht - Tien perspectieven. Hiermee keert de reeks terug naar de allereerste editie van de studiedag in 2003, doch ditmaal wordt het huurrecht meer intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers geen op zichzelf staande rechtsfiguur, maar is innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht. Elke bijdrage in dit boek focust dan ook op een aantal knelpunten die zich bevinden pal op het kruispunt van het huurrecht met een andere rechtstak. Komen achtereenvolgens aan bod: bewijsrechtelijke knelpunten, knelpunten in het kader van het familiaal vermogensrecht, bijzondere knelpunten voor vrije beroepers, administratieve knelpunten naar aanleiding van de overdracht van een verhuurd goed, zakenrechtelijke knelpunten, knelpunten in het kader van het insolventie- en faillissementsrecht, knelpunten in het licht van het discriminatiebeginsel, fiscale knelpunten en bijzondere knelpunten bij de verhuur van tweede verblijven.Editors - Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de KU Leuven & KULAK.Bernard Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Alain-Laurent Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg, Visiting Professor of Law in Harvard en advocaat bij GREENILLE te Brussel. www.law.kuleuven.be/contracts.

Druk
1
Datum
april 2012
ISBN
9789400003088
Aantal pagina's
342
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 84.91 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 84.91 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten