Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een

specifieke techniek. Alle juristen - zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. - hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig.Al te vaak steunt de kennis van deze techniek op ervaring en autodidactiek. Bij de vorming van juristen heeft men tot nog toe al te weinig aandacht gehad voor deze bijzondere techniek. De juridisch-technische kennis haalt in een rechtenopleiding vaak de bovenhand op de vaardigheden, en als vaardigheden al aan bod komen, is het vaak eerder het pleiten en argumenteren dan het schrijven van contracten.De reeks beoogt deze techniek aan te leren, eerder dan de 'knip-en-p lak'-cultuur die soms opgang maakt aan te moedigen. De reeks biedt daarom geen modelcontracten aan, maar voorbeeldclausules die theoretisch ingebed en gekaderd worden.Elke clausule wordt op een heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van elke clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. Vervolgens wordt de clausule geduid en uitvoerig toegelicht. De handige checklist ter afronding vormt een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.Elk boek in de reeks wordt afgesloten met een lexicon, waarin de clausules worden opgelijst en vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Het lexicon laat u toe te zoeken op de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse zoekterm.

Druk
1
Datum
juli 2013
ISBN
9789400003095
Aantal pagina's
1838
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 224.53 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 224.53 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten