Inloggen

Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een specifieke techniek. Alle juristen - zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. - hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig.Al te vaak steunt de kennis van deze techniek op ervaring en autodidactiek. Bij de vorming van juristen heeft men tot nog toe al te weinig aandacht gehad voor deze bijzondere techniek. De juridisch-technische kennis haalt in een rechtenopleiding vaak de bovenhand op de vaardigheden, en als vaardigheden al aan bod komen, is het vaak eerder het pleiten en argumenteren dan het schrijven van contracten.De reeks beoogt deze techniek aan te leren, eerder dan de 'knip-en-p lak'-cultuur die soms opgang maakt aan te moedigen. De reeks biedt

Inhoud

0 resultaten Pagina