Inloggen Start

Koop - Aandelen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Koop - Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.
Inhoud­ Opties, Tom Gladinez­ Prijs en prijsaanpassing, Tom Boedts en Ellen Lefever­ Voorwerp van overdracht, Joris De Wolf­ Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen, Sigrid Ververken­ Tijdstip en voorwaarden van de overdracht, Filip Jenné en Peter Vandendriessche­ Vrijwaring

Inhoud

0 resultaten Pagina