EOT-overeenkomsten

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Traditioneel bestudeert de rechtsleer de overeenkomsten die echtgenoten moeten sluiten alvorens ze samen een gerechtelijke procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT-overeenkomst) kunnen opstarten, vanuit een rechtsdogmatisch perspectief. Tot op heden zijn de EOT-overeenkomsten in

ons land nooit eerder op een empirische wijze onderzocht. Het boek biedt een diepgaande juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Via de zogenaamde law in action-benadering wordt zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve inhoud van EOT-overeenkomsten in kaart gebracht. Bijkomend beoogt het onderzoek empirische inzichten te verschaffen in de sociojuridische context van de EOT-overeenkomsten door toepassing van de sociaalwetenschappelijke methodologie binnen het familierecht.De kwantitatieve resultaten van het onderzoek kunnen als basis dienen voor toekomstige beleidsmatige beslissingen. Daarnaast kunnen de gedetailleerde kwalitatieve empirische resultaten bijdragen tot de optimalisatie van de redactie van EOT-overeenkomsten. Dit boek vormt een onmisbaar instrument voor elke scheidingsprofessional: magistraten, notarissen, advocaten, bemiddelaars en welzijnswerkers. De oppuntstelling van weldoordachte EOT-overeenkomsten die voldoen aan de kwalitatieve standaarden 'dialogisch', 'dynamisch' en 'duurzaam', zal er immers toe bijdragen dat de overeenkomsten niet verworden tot kille administratieve regelingen pro forma op basis van juridisch-technische basisbedingen, zoals vandaag al te vaak het geval is.Ruben Hemelsoen is doctor in de Rechten, master in de Rechten en master in de Psychologie. Momenteel is hij diensthoofd Studentenaangelegenheden aan de Hogeschool Gent. Daarnaast is de auteur als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent.

Druk
1
Datum
mei 2012
ISBN
9789400003125
Aantal pagina's
484
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 117.92 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 117.92 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten