Organisatieaansprakelijkheid

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek behandelt de aansprakelijkheid voor de organisatie van een vennootschap zowel vanuit het standpunt van de vennootschap zelf als vanuit het standpunt van de bestuurders. Het eerste deel beschrijft hoe onrechtmatige daden die binnen de organisatie van een vennootschap worden gepleegd, aan

deze vennootschap worden toegerekend. Het onderzoek van de verschillende mogelijke alternatieven voor de traditionele orgaantheorie, mondt uit in een degelijk onderbouwd voorstel tot autonome toerekening op grond van een criterium van verkeersopvattingen. Het tweede deel van het boek zoekt een antwoord op de vraag welke gevolgen bevoegdheidsdelegaties en interne taakverdelingen in de raad van bestuur hebben voor de aansprakelijkheid van bestuurders. In de nasleep van de financiële crisis is dit bijzonder actueel, omdat een gebrek aan interne controle en risicomanagement als één van de oorzaken van de crisis wordt beschouwd. Naast een exhaustief overzicht van de geldende regels uit het Wetboek van Vennootschappen en de aanbevelingen betreffende corporate governance en risicomanagement, bevat het boek een interessante rechtsvergelijkende studie van de rechtspraak. Aan de hand van toonaangevende zaken uit het buitenland wordt nagegaan hoe de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van het bestuur voor ondernemingsbeslissingen en toezicht concreet worden ingevuld. Dit maakt het werk niet alleen een bruikbaar instrument voor theoretici, maar ook onmisbaar voor wie in de praktijk met een vraag over bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgt.


SARAH DE GEYTER studeerde rechten aan de UGent (1999) en aan de ULg (DES en droit économique, 2000). Nadat zij gedurende vijf jaar advocaat was bij het kantoor Laga, werd zij in 2005 voltijds assistente aan het Instituut Financieel Recht van de UGent. In januari 2012 promoveerde zij tot doctor in de rechten met het voorliggende proefschrift. Sindsdien is zij advocaat bij het kantoor Quinz te Brussel en vrijwillig medewerker van het Instituut Financieel Recht van de UGent. Tevens maakt zij deel uit van het redactiesecretariaat van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en de redactie van het Nieuw Juridisch Weekblad.

Druk
1
Datum
juli 2012
ISBN
9789400003187
Aantal pagina's
531
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 136.79 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 136.79 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten