Inloggen

'Institutionalisering' van gelijkheid en mensenrechten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In de media en in de politiek wordt al geruime tijd een polemiek gevoerd over de instellingen die bevoegd moeten zijn voor de Vlaamse discriminatiewetgeving en voor de bevordering en bescherming van mensenrechten in het algemeen.Sommigen vinden dat Vlaanderen moet deelnemen aan de oprichting van een interfederaal gelijkheidsorgaan of aan de interfederalisering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.Anderen zijn van mening dat Vlaanderen een eigen orgaan in het leven moet roepen. In het verlengde hiervan rijst, in aansluiting bij internationale ontwikkelingen, de vraag naar de oprichting van een algemene mensenrechteninstelling. Opnieuw pleiten sommigen daarbij voor een Vlaamse instelling, terwijl anderen voor de creatie van een interfederale mensenrechteninstelling opteren.Dit boek probeert meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek door - vooral via rechtsvergelijkend onderzoek - de argumenten voor en tegen de

Inhoud

0 resultaten Pagina