Inloggen Start

(Verboden) arbeid

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit werk wordt enerzijds het concept arbeid onderzocht (deel I), en anderzijds het verbieden van arbeid als beschermingsmechanisme in het arbeidsrecht (deel II). Inzicht in het verbieden van arbeid als techniek ter bescherming van de (waardigheid van de) werknemer vereist immers een duidelijk beeld en afbakening van wat arbeid is en hoe - globaal genomen - in de samenleving tegen arbeid wordt aangekeken. De invulling van het begrip arbeid in het arbeidsrecht werd tot voor kort maar weinig bestudeerd.De ingrijpendste - en uit historisch oogpunt vrijwel de oudste - vorm van arbeidsrechtelijke bescherming bestaat in het verbieden van bepaalde arbeid en tewerkstelling.Illustratief is een van de eerste sociaalrechtelijke wetten, de Vrouwen- en kinderarbeidswet uit 1889, waarin bepaalde tewerkstelling van kinderen, jongeren en vrouwen werd verboden. Ook nu blijkt het arbeidsrecht nog steeds vormen van verboden arbeid te hanteren. De maatschappelijke en juridische context is nochtans

Inhoud

0 resultaten Pagina