Inloggen Start

De duur en de beëindiging van zakelijke rechten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek is de handelseditie van het doctoraatsproefschrift dat door Mathieu Muylle werd verdedigd.Het boek behandelt op een unieke manier één van de meer delicate thema's in het privaatrecht, m.n. de modaliseerbaarheid van de zakelijke rechten. De vermeende dwingende en niet-dwingende grenzen van het zakenrecht worden in dit werk bestudeerd vanuit de buik zelf van de respectievelijke zakelijke rechten, namelijk door een onderzoek van de 'duur' ervan. De auteur benadert dit thema vanuit de rijke rechtshistorische antecedenten die aan de huidige regelgeving en jurisprudentiële standpunten ten grondslag liggen en gaat daarbij evenmin het rechtsvergelijkende perspectief uit de weg. De inhoudelijke breedte van dit werk en het gedetailleerde onderzoek dat de auteur heeft verricht, bieden vervolgens het noodzakelijke helikopterperspectief om performante analyses te maken voor het vigerende en toekomstige recht. De auteur schuwt daarbij als rechtspracticus de talloze praktische en

Inhoud

0 resultaten Pagina