De duur en de beëindiging van zakelijke rechten

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek is de handelseditie van het doctoraatsproefschrift dat door Mathieu Muylle werd verdedigd.Het boek behandelt op een unieke manier één van de meer delicate thema's in het privaatrecht, m.n. de modaliseerbaarheid van de zakelijke rechten. De vermeende dwingende en niet-dwingende grenzen van

het zakenrecht worden in dit werk bestudeerd vanuit de buik zelf van de respectievelijke zakelijke rechten, namelijk door een onderzoek van de 'duur' ervan. De auteur benadert dit thema vanuit de rijke rechtshistorische antecedenten die aan de huidige regelgeving en jurisprudentiële standpunten ten grondslag liggen en gaat daarbij evenmin het rechtsvergelijkende perspectief uit de weg. De inhoudelijke breedte van dit werk en het gedetailleerde onderzoek dat de auteur heeft verricht, bieden vervolgens het noodzakelijke helikopterperspectief om performante analyses te maken voor het vigerende en toekomstige recht. De auteur schuwt daarbij als rechtspracticus de talloze praktische en theoretische vraagstukken niet die bij het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht, het vruchtgebruik, het quasi-vruchtgebruik, de erfdienstbaarheden en diverse andere topics aan bod kunnen komen.Het hoeft geen betoog dat dit boek een standaardwerk is in zijn materie, bestand tegen de tand des tijds van het vermogensrecht. Dit werk is hoe dan ook een 'must have' voor iedere magistraat, advocaat, notaris, vastgoed- en juridisch adviseur, revisor en voor anderen die professioneel met deze problematiek te maken hebben.

Druk
1
Datum
oktober 2012
ISBN
9789400003262
Aantal pagina's
764
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 165.09 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 165.09 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten