Inloggen

De nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen: “rechtspersonen en natuurlijke personen”

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek behandelt de nieuwe regels inzake de aansprakelijkheid van de beoefenaars van cijferberoepen. Via de wet van 18 januari 2010, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 maart 2010, heeft de wetgever een wet uitgevaardigd die belangrijke gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid van cijferberoepen. Drie specialisten, met name Pierre Van Ommeslaghe, Marieke Wyckaert en Patrick De Wolf bespreken in het eerste deel het juridisch kader van de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de economische beroepen. Hierbij schenken zij ook aandacht aan het kader waarin de activiteit wordt uitgeoefend via een rechtspersoon dan wel in eigen naam. In het tweede deel van het boek bespreken de drie beroepsinstituten BIBF, IAB en IBR elk op een overzichtelijke manier de betekenis van de wet voor hun leden, geven zij richtlijnen en blijven zij stilstaan bij een aantal praktische vragen die zich stellen in het kader van deze nieuwe wet. Met een voorwoord van minister Sabine

Inhoud

0 resultaten Pagina