Inloggen

Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het onteigeningsprocedurerecht verandert weinig. Maar sommige wetswijzigingen werken door op dit proceduregebied. Het eigendomsbeperkend recht verandert daarentegen des te meer. Vanuit zeer uiteenlopende hoeken worden nieuwe eigendomsbeperkingen opgelegd of worden oude eigendomsbeperkende regels herschreven. Dit boek beschrijft in enkele opstellen een deel van dit landschap zoals het recent is veranderd. Voor de beschrijving van het eigendomsbeperkend landschap wordt stilgestaan bij het Gebruikerscompensatiedecreet van 27 maart 2009, waarbij een kader wordt vastgesteld voor de financiële vergoeding van schade die een gebruiker (versta: landbouwer) van een grond lijdt door bepaalde gebruiksbeperkingen ten gevolge van bestemmingswijzigingen en van door de Vlaamse regering opgelegde erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De mogelijkheden en de gevolgen van de nakende regionalisering van de onteigeningswetgeving worden in de derde bijdrage behandeld. De invloed van de Vlaamse Codex

Inhoud

0 resultaten Pagina