Inloggen

De beëindiging van de tweerelatie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek wordt ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Echtscheidingswet van 27 april 2007, in werking sinds 1 september 2007, een evaluatie gemaakt van de toepassing ervan door de hoven en rechtbanken, en worden de reparaties en wijzigingen besproken die werden doorgevoerd door de wetten van 2 juni 2010 en van 5 april 2011.Inhoud en opbouw van dit boek zijn ingegeven door de chronologie van het scheidingsproces. Vooreerst wordt ingegaan op de frequent ingestelde vorderingen tot het ontvangen van alimentatie als (dringende) voorlopige maatregel die de vrederechter resp. de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg vóór resp. na de inleiding van de echtscheidingsprocedure in diverse vormen kan toekennen. Vervolgens wordt de - uitgebreide - rechtspraak m.b.t. de gronden en de procedure tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk besproken en worden de belangrijke wetswijzigingen van 2010 en 2011 geanalyseerd. Daarna wordt ingegaan op de

Inhoud

0 resultaten Pagina