Inloggen Start

Doorwerking van het Europese recht in de nationale rechterlijke praktijk

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek vormt de neerslag van een gezamenlijke studieactiviteit van enerzijds de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en anderzijds het hof van beroep te Antwerpen en het Gerechtshof te 's Hertogenbosch. Het koepelthema 'doorwerking van Unierecht en kwaliteit van rechtspraak' wordt in enkele algemene bijdragen ingeleid, waarin onder meer de bijzondere rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie aandacht krijgt. Concreet krijgt de doorwerking vorm in enerzijds het privaatrecht, met actuele bijdragen over ambtshalve toepassing, en anderzijds in het straf- en strafprocesrecht, met onder meer bijdragen over 'ne bis in idem' en de erkenning van buitenlandse vonnissen. De bijzondere opzet van dit boek, waarbij academici samen met magistraten met ruime praktijkervaring reflecteren over actuele juridische problemen, zorgt niet alleen voor een wetenschappelijke, maar ook voor een praktische invalshoek. Daartoe werden de wetenschappelijk onderbouwde bijdragen per deelthema

Inhoud

0 resultaten Pagina