Inloggen Start

Verstek en verzet in burgerlijke zaken en strafzaken, nationaal en Europees

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek bevat een grondige studie van het verstek en het verzet in zowel het privaatrechtelijk procesrecht als in het strafprocesrecht. Bovendien komt niet alleen het nationale recht aan bod, maar wordt het onderwerp ook vanuit Europees perspectief belicht. Zo wordt aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de afwezige verweerder in het Europese burgerlijk procesrecht en aan de behandeling van verstekvonnissen in de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. Een dergelijke geïntegreerde benadering van deze onderwerpen was tot nu toe niet voorhanden in de Belgische rechtsliteratuur.
Met bijdragen van Bart De Smet, Steven Dewulf, Stefan Rutten en Liselot Samyn.

Inhoud

0 resultaten Pagina