De internationale kinderontvoering voor de Belgische rechtbanken

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Als een vader of moeder zijn/haar kind onrechtmatig overbrengt naar of het ongeoorloofd achterhoudt in een ander land dan dat van diens gewone verblijfplaats, is er sprake van internationale kinderontvoering. Bij internationale kinderontvoering naar België kan dit leiden tot een procedure voor de

Belgische rechtbanken, waarbij deze zich moeten uitspreken over een eventuele terugkeer van het kind naar het land van de gewone verblijfplaats.Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag (1980) en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering (1980), waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.Deze analyse biedt een uniek inzicht in de wijze waarop de kinderontvoeringsverdragen, en in het bijzonder het Haagse Kinderontvoeringsverdrag , worden toegepast door de Belgische rechters, zowel wat het materiële recht als wat het procesrecht betreft.Dit boek laat ambtenaren, parketmagistraten, rechters, advocaten en bemiddelaars die geconfronteerd worden met zaken van internationale legal kidnapping toe zich een juist beeld te vormen van de toepassing van deze verdragen in de Belgische rechtspraktijk.

Druk
1
Datum
november 2012
ISBN
9789400003514
Aantal pagina's
222
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 75.47 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 75.47 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten