Inloggen Start

De internationale kinderontvoering voor de Belgische rechtbanken

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Als een vader of moeder zijn/haar kind onrechtmatig overbrengt naar of het ongeoorloofd achterhoudt in een ander land dan dat van diens gewone verblijfplaats, is er sprake van internationale kinderontvoering. Bij internationale kinderontvoering naar België kan dit leiden tot een procedure voor de Belgische rechtbanken, waarbij deze zich moeten uitspreken over een eventuele terugkeer van het kind naar het land van de gewone verblijfplaats.Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag (1980) en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering (1980), waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.Deze analyse biedt een uniek inzicht in de wijze waarop de kinderontvoeringsverdragen, en in het bijzonder het Haagse Kinderontvoeringsverdrag , worden toegepast door de Belgische rechters, zowel wat het

Inhoud

0 resultaten Pagina