Inloggen Start

Voorkooprechten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Publieke voorkooprechten zijn publiekrechtelijke erfdienstbaarheden. Zij worden, ten laste van een bepaald onroerend goed, in het algemeen belang bij wet ingesteld. De meeste publiekrechtelijke voorkooprechten verlopen veelal volgens eenzelfde stramien. Een eigenaar biedt een onroerend goed te koop aan tegen een bepaalde prijs. Hij vindt vervolgens een bepaalde kandidaat-koper en beide partijen komen tot een akkoord over de prijs. De koop tussen deze partijen kan echter slechts tot stand komen als de rechthebbende van een wettelijk voorkooprecht niet heeft beslist binnen de voorziene termijn zijn voorkooprecht uit te oefenen. De rechthebbende overheid kan dus niet de prijs bepalen, maar kan zich slechts al dan niet akkoord verklaren met de prijs die de eigenaar en de kandidaat-koper initieel overeengekomen waren. Een (publiekrechtelijk) voorkooprecht is derhalve het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op

Inhoud

0 resultaten Pagina