Inloggen

Gerechtelijke reorganisatie (paperback)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Met ingang van 1 april 2009 heeft de wetgeving op het gerechtelijk akkoord plaatsgemaakt voor de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen. Deze wet strekt veel verder dan de loutere 'reparatie' van juridisch-technische onvolkomenheden in het vroegere gerechtelijk akkoord. Met de "open portaal"-benadering, de verruiming van het personele toepassingsgebied van de wetgeving en het uitwerken van specifieke regelingen inzake minnelijke akkoorden en de overdracht van ondernemingen wil de wetgever een hogere slaagkans bieden aan de reorganisatie van ondernemingen in going concern.De inmiddels opgedane ervaringen met de toepassing van de wet op het terrein laten toe om het vernieuwde juridische instrumentarium aan een diepgaande evaluatie vanuit de praktijk te onderwerpen. De auteurs - allen vooraanstaande academici, magistraten en advocaten - hebben hun krachten gebundeld om de wetgeving op haar deugdelijkheid te testen en de toepassing ervan in de

Inhoud

0 resultaten Pagina