Gerechtelijke reorganisatie (paperback)

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Met ingang van 1 april 2009 heeft de wetgeving op het gerechtelijk akkoord plaatsgemaakt voor de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen. Deze wet strekt veel verder dan de loutere 'reparatie' van juridisch-technische onvolkomenheden in het vroegere gerechtelijk

akkoord. Met de "open portaal"-benadering, de verruiming van het personele toepassingsgebied van de wetgeving en het uitwerken van specifieke regelingen inzake minnelijke akkoorden en de overdracht van ondernemingen wil de wetgever een hogere slaagkans bieden aan de reorganisatie van ondernemingen in going concern.De inmiddels opgedane ervaringen met de toepassing van de wet op het terrein laten toe om het vernieuwde juridische instrumentarium aan een diepgaande evaluatie vanuit de praktijk te onderwerpen. De auteurs - allen vooraanstaande academici, magistraten en advocaten - hebben hun krachten gebundeld om de wetgeving op haar deugdelijkheid te testen en de toepassing ervan in de ondernemingspraktijk en in de jurisprudentie te duiden en te evalueren. Dit boek is een belangrijk naslagwerk voor alle juridische en economische beroepsbeoefenaars die in de ondernemingspraktijk moeten omgaan met ondernemingen in moeilijkheden, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, beroepsmagistraten en rechters in handelszaken, curatoren, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants."Een welgekomen standaardwerk voor iedereen die echt vertrouwd wil raken met deze rechtstak."Stefaan De Clerck, minister van Justitie

Druk
1
Datum
oktober 2012
ISBN
9789400003583
Aantal pagina's
313
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 89.62 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 89.62 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten