Inloggen Start

Proportioneel stakingsrecht?

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Met de huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande ontslagen en herstructureringen is het stakingsrecht vandaag actueler dan ooit. Een recent naslagwerk over het Europese stakingsrecht ontbrak echter tot op heden, ook al is de noodzaak aan een dergelijk boek groter dan ooit. Dit is zeker het geval nu eveneens een aantal recente uitspraken van het Hof van Justitie inzake het recht op collectieve actie op een doorslaggevende wijze het proportionaliteitscriterium hanteren. Toch werd de invulling hiervan aan de nationale rechter overgelaten. Maar wat moet die hier dan mee?Aangezien een pasklare formule hier niet aan de orde is, kijkt de auteur in de eerste plaats naar de standpunten van die andere Europese instellingen hierover: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten. Deze laatste instelling van de Raad van Europa levert sedert vele jaren zeer nuttig werk inzake de analyse en de invulling van sociale grondrechten in het

Inhoud

0 resultaten Pagina