Proportioneel stakingsrecht?

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Met de huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande ontslagen en herstructureringen is het stakingsrecht vandaag actueler dan ooit. Een recent naslagwerk over het Europese stakingsrecht ontbrak echter tot op heden, ook al is de noodzaak aan een dergelijk boek groter dan ooit. Dit is

zeker het geval nu eveneens een aantal recente uitspraken van het Hof van Justitie inzake het recht op collectieve actie op een doorslaggevende wijze het proportionaliteitscriterium hanteren. Toch werd de invulling hiervan aan de nationale rechter overgelaten. Maar wat moet die hier dan mee?Aangezien een pasklare formule hier niet aan de orde is, kijkt de auteur in de eerste plaats naar de standpunten van die andere Europese instellingen hierover: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten. Deze laatste instelling van de Raad van Europa levert sedert vele jaren zeer nuttig werk inzake de analyse en de invulling van sociale grondrechten in het algemeen en meer specifi ek van het stakingsrecht. Hoewel zijn conclusies te vaak terzijde worden geschoven, zelfs onbesproken blijven, is het wellicht het meest gespecialiseerde orgaan om zich over het Europese stakingsrecht te kunnen uitlaten. Door de conclusies van het Comité naast de recente rechtspraak van het Hof van Justitie te leggen, komt de auteur tot een aantal opmerkelijke bevindingen. Waar nodig werd ook de link gemaakt met de Belgische rechtspraktijk ter zake.
Laura De Meyer studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Meteen na haar studies startte zij als advocaat aan de Antwerpse balie, waar zij voornamelijk actief is in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Daarnaast is zij verbonden gebleven aan de Universiteit Antwerpen, waar zij ondersteuning biedt aan de postacademische vorming Sociaal recht.

Druk
1
Datum
november 2012
ISBN
9789400003644
Aantal pagina's
154
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 56.60 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 56.60 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten