Inloggen Start

De Belgische Mededingingswet 2013

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
2013 is het jaar waarin de Wet tot bescherming van de Economische Mededinging voor de derde maal sinds haar inwerkingtreding twintig jaar geleden is herzien. Dit keer worden we geconfronteerd met een copernicaanse revolutie. De duale structuur die het Belgische institutionele systeem kenmerkte, wordt vervangen door een monistische en onafhankelijke autoriteit waarbinnen zowel het onderzoek als de beslissingsfase worden gecombineerd. De regering heeft, in lijn met het regeerakkoord, tezelfdertijd getracht om de procedures te versnellen en efficiënter te maken. De procedure inzake voorlopige maatregelen zal het gemakkelijker maken voor verzoekers om snel duidelijkheid te krijgen betreffende hun verzoek. Uiteindelijk wordt een vernieuwd systeem van prijsreglementering ingevoerd waarin het Prijzenobservatorium en de Belgische Mededingingsautoriteit een sleutelrol zullen spelen.De impact van deze vernieuwingen in de dagelijkse adviespraktijk van bedrijfsjuristen is niet te onderschatten.

Inhoud

0 resultaten Pagina