De Belgische Mededingingswet 2013

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

2013 is het jaar waarin de Wet tot bescherming van de Economische Mededinging voor de derde maal sinds haar inwerkingtreding twintig jaar geleden is herzien. Dit keer worden we geconfronteerd met een copernicaanse revolutie. De duale structuur die het Belgische institutionele systeem kenmerkte,

wordt vervangen door een monistische en onafhankelijke autoriteit waarbinnen zowel het onderzoek als de beslissingsfase worden gecombineerd. De regering heeft, in lijn met het regeerakkoord, tezelfdertijd getracht om de procedures te versnellen en efficiënter te maken. De procedure inzake voorlopige maatregelen zal het gemakkelijker maken voor verzoekers om snel duidelijkheid te krijgen betreffende hun verzoek. Uiteindelijk wordt een vernieuwd systeem van prijsreglementering ingevoerd waarin het Prijzenobservatorium en de Belgische Mededingingsautoriteit een sleutelrol zullen spelen.De impact van deze vernieuwingen in de dagelijkse adviespraktijk van bedrijfsjuristen is niet te onderschatten. Ook advocaten zullen worden geconfronteerd met nieuwe vragen en problemen bij de behandeling van procedures voor de Belgische Mededingingsautoriteit.Dit boek bespreekt de grote aanpassingen van de nieuwe wet, kadert deze in het ruimere mededingingsrecht en tracht de potentiële pijnpunten voor de praktijk aan te stippen.
Vicepremier Vande Lanotte, de architect van de hervorming, schreef het voorwoord.
Johan Ysewyn leidt het Belgische mededingingsdepartement van Clifford Chance in Brussel.Melissa Van Schoorisse werkt als advocate in het mededingingsdepartement van Clifford Chance in Brussel.Evi Mattioli werkt als advocate in de praktijkgroep EU- en Mededingingsrecht van CMS Nederland in Brussel.

Druk
1
Datum
september 2013
ISBN
9789400003668
Aantal pagina's
280
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 89.62 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 89.62 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten