Inloggen

Structurering van vastgoed: uw 70 antwoorden

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever

In 70 vragen analyseren de auteurs op heldere wijze de fiscale aspecten die gepaard gaan met vastgoedtransacties en de structurering van het onroerend vermogen, zowel van de particulier als van de rechtspersoon. Het eerste deel sluit meteen aan bij de actualiteit: in de vragen worden een aantal concepten als de antimisbruikbepaling, simulatie enz. toegelicht.In een volgend deel komt de inkomstenbelasting aan bod en worden het fiscale regime van huur, de vestiging van zakelijke rechten, vastgoedcertificaten en buitenlands vastgoed behandeld.Bijkomend onderzoeken de auteurs of en hoe kosten met betrekking tot het onroerend vermogen in aftrek kunnen worden genomen en hoe vastgoed kan worden afgeschreven. Ten slotte wordt ook de problematiek van de voordelen van alle aard toegelicht.In het derde deel onderzoeken de auteurs wie btw-plichtig is, welke handelingen aan btw onderworpen zijn en welke formaliteiten de belastingplichtige moet naleven.Naast het fiscale regime van de

Inhoud

0 resultaten Pagina