Inloggen Start

Het ethische beleid in zorginstellingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De invoering van de Wet Patiëntenrechten, de Euthanasiewet en de Wet Palliatieve Zorg (2002) heeft geleid tot een explosie van richtlijnen, procedures en protocollen in Belgische zorginstellingen. Een dergelijk beleid vormt vaak ook een weerspiegeling van de ethische instellingsvisie rond levenseindezorg. In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema's komen aan bod, zoals 'kan een instelling euthanasie verbieden?', 'zijn patiënten verplicht om niet wettelijk voorziene procedures te ondergaan?' en 'kan de overheid instellingen die de wet niet toepassen, sanctioneren?'. Daarnaast wordt een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.In dit boek wordt het ethische instellingsbeleid voor het eerst op uitgebreide wijze juridisch geanalyseerd. Het is bedoeld voor iedereen die actief is in het gezondheidsrecht (zoals ziekenhuisjuristen,

Inhoud

0 resultaten Pagina