Inloggen

Overdracht van kredietrisico

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek staat het kredietrisico centraal. In het eerste hoofdstuk wordt het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico's. Tevens wordt stilgestaan bij de verschillende componenten en de kwantificering van het kredietrisico.In een volgend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. De knelpunten en beperkingen van de traditionele technieken voor het beheer van kredietrisico worden daarbij geïdentificeerd.Vervolgens wordt grondig ingegaan op twee technieken die na de financiële crisis op de voorgrond zijn getreden als instrument voor het beheer van het kredietrisico: de kredietderivaten en de effectisering.De werking en kenmerken van de belangrijkste kredietderivaten worden in detail geanalyseerd, waarna wordt afgetoetst of zij bruikbaar zijn om een kredietrisico te beheren. In het bijzonder wordt nagegaan welke risico's de

Inhoud

0 resultaten Pagina