REACH

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Chemische stoffen zijn onderworpen aan registratie, autorisatie en evaluatie krachtens de REACH-Verordening. REACH is een letterwoord dat staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.Dit boek is een juridische leidraad voor iedereen die met deze

belangrijke materie in aanraking komt. De Verordening alleen telt reeds 236 pagina's en de bijlagen en richtsnoeren zijn nog eens goed voor meer dan 2500 bladzijden. De auteurs maken dit onoverzichtelijke kluwen toegankelijk vanuit drie perspectieven: wanneer is de Verordening van toepassing, welke verplichtingen gelden en welke sancties dreigen bij niet-naleving van die verplichtingen?
"Hoewel met REACH een vereenvoudiging van de bestaande, versnipperde wetgeving werd beoogd, blijft het een zeer complexe en dure regelgeving, vooral voor de KMO's die er van ver of van dichtbij mee te maken krijgen. Er moet immers een heel boek aan worden gewijd om dit kluwen aan regelgeving te ontrafelen. Maar de bescherming van de gezondheid en de transparantie ten aanzien van de consument zijn het waard. Een van de rollen van het VBO en van onze sectoren bestaat erin de technische kennis rond de REACH-verordening te delen met het Belgische industriële weefsel. Ik ben dan ook erg tevreden dat dit werk hier toe bijdraagt." Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO
Prof. dr. Ignace Claeys en Klaartje Kinnaer zijn beiden advocaat aan de balie te Brussel. Ignace Claeys doceert tevens Algemeen Verbintenissenrecht, de grondige studie Contractenrecht en European Contract Law aan de Universiteit Gent (Centrum voor Verbintenissenrecht).

Druk
1
Datum
april 2013
ISBN
9789400003781
Aantal pagina's
160
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten