Inloggen

REACH

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Chemische stoffen zijn onderworpen aan registratie, autorisatie en evaluatie krachtens de REACH-Verordening. REACH is een letterwoord dat staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.Dit boek is een juridische leidraad voor iedereen die met deze belangrijke materie in aanraking komt. De Verordening alleen telt reeds 236 pagina's en de bijlagen en richtsnoeren zijn nog eens goed voor meer dan 2500 bladzijden. De auteurs maken dit onoverzichtelijke kluwen toegankelijk vanuit drie perspectieven: wanneer is de Verordening van toepassing, welke verplichtingen gelden en welke sancties dreigen bij niet-naleving van die verplichtingen?
"Hoewel met REACH een vereenvoudiging van de bestaande, versnipperde wetgeving werd beoogd, blijft het een zeer complexe en dure regelgeving, vooral voor de KMO's die er van ver of van dichtbij mee te maken krijgen. Er moet immers een heel boek aan worden gewijd om dit kluwen aan regelgeving te ontrafelen. Maar de

Inhoud

0 resultaten Pagina