Inloggen Start

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het insolventierecht is voortdurend in beweging. De afgelopen jaren werd er bijzonder veel aandacht besteed aan het redden van ondernemingen in moeilijkheden door de invoering en de daaropvolgende aanpassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen. Daarnaast probeerde de wetgever ook de vereffeningsprocedure efficiënter te maken.
Om deze evoluties te duiden, werd in 2013 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd. Deze opleiding speelt in op de bepaling in de Faillissementswet die vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Sinds 2006 worden ook vereffenaars van vennootschappen gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld.
Dit boek bundelt een aantal bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. Het boek is een actualisering van de twee gelijknamige boeken die

Inhoud

0 resultaten Pagina