Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het insolventierecht is voortdurend in beweging. De afgelopen jaren werd er bijzonder veel aandacht besteed aan het redden van ondernemingen in moeilijkheden door de invoering en de daaropvolgende aanpassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen. Daarnaast probeerde de wetgever ook de

vereffeningsprocedure efficiënter te maken.
Om deze evoluties te duiden, werd in 2013 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd. Deze opleiding speelt in op de bepaling in de Faillissementswet die vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Sinds 2006 worden ook vereffenaars van vennootschappen gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld.
Dit boek bundelt een aantal bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. Het boek is een actualisering van de twee gelijknamige boeken die respectievelijk in 2006 en 2010 verschenen zijn. De bijdragen behandelen thema's en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2009. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die op verschillende punten hun gelding behouden. Het boek bevat uitgebreide informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopige bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants.
De auteurs zijn vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

Druk
1
Datum
juli 2014
ISBN
9789400003927
Aantal pagina's
560
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 150.94 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 150.94 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten