Inloggen

De zesde staatshervorming (eerste fase)

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Niemand krijgt alvast vlinders in de buik van het Vlinderakkoord. Het valt op dat de verwachtingspatronen van Franstaligen en Vlamingen opnieuw radicaal verschillend zijn. Het Vlinderakkoord is tegelijk "un accord mémorable, gigantesque" en geen "Copernicaanse omwenteling". Hoe komt dit toch? Is BHV gesplitst? Beantwoordt deze splitsing aan het beoogde doel? Of gaat het om een schijnoplossing, een schijnsplitsing die velen zand in de ogen strooit, maar die geen aarde aan de dijk brengt? Is de remedie - de vele compensaties - niet erger dan de kwaal? Het zijn juridische, economische en politieke vragen die in dit boek beantwoord worden door twee bevoorrechte getuigen.
Hendrik Vuye (1962) werd geboren in de taalgrensgemeente Ronse. Na zijn humaniora aan het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen, werd hij master in de rechten (1986), master in de criminologie (1986) en master in de filosofie (1988) aan de KU Leuven. In 1993 werd hij doctor in de rechten. Na zijn doctoraal proefschrift

Inhoud

0 resultaten Pagina