Inloggen Start

Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 1

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht bieden een nieuw concept om rechtspraak toegankelijk en bruikbaar te maken. Het boek brengt een overzicht van en inzicht in de recente en belangwekkende rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en hoven van beroep). Het boek is opgedeeld volgens de drie grote leerstukken van het familiaal vermogensrecht: het huwelijksvermogensrecht (of moderner: het relatievermogensrecht), het erfrecht en de giften. Dit eerste deel Rechtspraakfiches bestrijkt de rechtspraak van de periode 2009-2012.Van elke geselecteerde uitspraak vindt u enerzijds een "rechtspraakfiche" en anderzijds de tekst van het arrest (met schrapping van een aantal beperkte en irrelevante passages). De rechtspraakfiche bevat een korte inhoud en een situering van de uitspraak in de huidige stand van de doctrine en de rechtspraak.Het boek vormt een onmisbaar werkinstrument voor de advocaat die zijn conclusies schrijft, de notaris die een advies

Inhoud

0 resultaten Pagina