Inloggen Start

De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen, zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.In deze uitgave geven de auteurs op de eerste plaats een algemeen overzicht van de verschillende onderzoeksbevoegdheden. Daarna wordt dieper ingegaan op het spanningsveld tussen de fiscale medewerkingsplicht en het beroepsgeheim van de advocaat. Ten slotte wordt nagegaan wat de grenzen zijn van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie indien zij ter plaatse bij de belastingplichtige een controle willen uitvoeren.De auteurs zijn advocaat aan de Balie van Antwerpen.

Inhoud

0 resultaten Pagina