Hedge funds

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek behandelt op extensieve wijze de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de regulering van hedge funds. In een eerste deel wordt ingegaan op de vraag wat een hedge fund precies is en hoe een dergelijk beleggingsvehikel kan worden ingepast in de ICB-wetgeving.Vervolgens worden de

financieelrechtelijke risico's geïdentificeerd die traditioneel geacht worden met de activiteiten van hedge funds samen te hangen, zoals short selling en het gebruik van leverage, en wordt nagegaan op welke wijze de recente regelgevende initiatieven, waaronder de AIFM-richtlijn, die risico's trachten te beperken. In een tweede deel wordt de problematiek rond de regulering van hedge funds benaderd vanuit een meer vennootschapsrechtelijke invalshoek en worden een aantal thema's uit het huidige activismedebat, zoals de volmachtensollicitatie en de discussie rond empty voting en hidden ownership, grondig geanalyseerd. Vertrekkende vanuit een rechtsvergelijkend perspectief worden hierbij een aantal voorstellen geformuleerd ter remediëring van de uitwassen van het door hedge funds aan de dag gelegde aandeelhoudersactivisme.Door de stapsgewijze ontleding van de materie is dit boek geschikt voor iedere jurist die meer inzicht wil verwerven in het geheel van regels dat het regelgevende kader vormt waarbinnen hedge funds hun activiteiten uitoefenen.Eveline Hellebuyck behaalde haar diploma master in de rechten aan de Universiteit Gent, waar zij van oktober 2007 tot september 2011 als aspirant FWO werkzaam was bij de vakgroep Economisch recht. Op 19 december 2011 behaalde zij met het proefschrift waarvan dit boek de neerslag vormt, de titel van doctor in de rechten. Momenteel is zij werkzaam als advocaat aan de balie te Brussel.

Druk
1
Datum
februari 2014
ISBN
9789400004351
Aantal pagina's
480
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 141.51 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 141.51 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten