Inloggen

Hedge funds

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek behandelt op extensieve wijze de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de regulering van hedge funds. In een eerste deel wordt ingegaan op de vraag wat een hedge fund precies is en hoe een dergelijk beleggingsvehikel kan worden ingepast in de ICB-wetgeving.Vervolgens worden de financieelrechtelijke risico's geïdentificeerd die traditioneel geacht worden met de activiteiten van hedge funds samen te hangen, zoals short selling en het gebruik van leverage, en wordt nagegaan op welke wijze de recente regelgevende initiatieven, waaronder de AIFM-richtlijn, die risico's trachten te beperken. In een tweede deel wordt de problematiek rond de regulering van hedge funds benaderd vanuit een meer vennootschapsrechtelijke invalshoek en worden een aantal thema's uit het huidige activismedebat, zoals de volmachtensollicitatie en de discussie rond empty voting en hidden ownership, grondig geanalyseerd. Vertrekkende vanuit een rechtsvergelijkend perspectief worden hierbij een aantal

Inhoud

0 resultaten Pagina