Tegenspraak in het vooronderzoek

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het zwaartepunt van een strafrechtelijk onderzoek veelal in het vooronderzoek ligt.De auteur gaat hierin na of de participatie van de verdachte door middel van tegenspraak opportuniteiten en bijzondere mogelijkheden biedt. Uitdrukkelijk wordt hierbij

niet alleen gerefereerd aan de belangen en grondrechten van de verdachte, maar tevens aan de kwaliteit van het strafproces. Daarbij worden ook verschillende voorstellen tot hervorming van het strafprocesrecht geformuleerd, met het oog op een lichtere en meer rationele rechtspleging.Tegenspraak in het vooronderzoek heeft betrekking op het Belgische straf(proces)recht, maar besteedt de nodige aandacht aan de impact van de rechtspraak van het EHRM. In een eerste deel wordt het begrippenkader uitgewerkt en toegelicht. Het tweede deel gaat over de interne openbaarheid. In het derde deel worden vier cruciale toepassingen van tegenspraak in het vooronderzoek besproken, m.n. het verdachtenverhoor, het getuigenverhoor, het deskundigenonderzoek en de regeling van de rechtspleging. Tot slot worden omstandige conclusies en praktische aanbevelingen geformuleerd.
Tom Decaigny is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2003) en doctor in de rechten (VUB, 2013). Hij is docent en praktijkassistent aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2003 is hij advocaat aan de balie van Antwerpen, waar hij tevens sectiehoofd strafrecht van het BJB is en docent aan de stageschool. Hij is eveneens betrokken bij de opleiding 'Forensisch onderzoek' aan de Erasmushogeschool.

Druk
1
Datum
oktober 2013
ISBN
9789400004368
Aantal pagina's
719
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 150.94 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 150.94 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten