Inloggen Start

Accessoriteit in het vermogensrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Accessoriteit of 'bijzaak volgt hoofdzaak' doorkruist het gehele vermogensrecht. Zowel in het zekerheden- en goederenrecht als in het verbintenissen- en contractenrecht is het prominent aanwezig. Toch zijn de precieze inhoud en de grenzen van dit leerstuk tot op vandaag hoogst onduidelijk en nauwelijks bestudeerd gebleven. Essentiële vragen als 'Wat is een accessorium?', 'Welke rechtsgevolgen sorteert accessoriteit precies?' en 'Maakt accessoriteit een algemeen rechtsbeginsel uit?' konden daardoor niet worden beantwoord. Het voorliggende werk brengt daar verandering in. Op een heldere en sterk rechtsvergelijkende wijze presenteert de auteur een algemene theorie van accessoriteit, die het gehele vermogensrecht omspant en achtereenvolgens de toepassingen, toepassingsvoorwaarden en functies van dit leerstuk uitkristalliseert. Daarbij komen de meest uiteenlopende rechtsfiguren, gaande van verjaring, nietigheid, onroerend door bestemming, natrekking en erfdienstbaarheden tot pand,

Inhoud

0 resultaten Pagina