Accessoriteit in het vermogensrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Accessoriteit of 'bijzaak volgt hoofdzaak' doorkruist het gehele vermogensrecht. Zowel in het zekerheden- en goederenrecht als in het verbintenissen- en contractenrecht is het prominent aanwezig. Toch zijn de precieze inhoud en de grenzen van dit leerstuk tot op vandaag hoogst onduidelijk en

nauwelijks bestudeerd gebleven. Essentiële vragen als 'Wat is een accessorium?', 'Welke rechtsgevolgen sorteert accessoriteit precies?' en 'Maakt accessoriteit een algemeen rechtsbeginsel uit?' konden daardoor niet worden beantwoord. Het voorliggende werk brengt daar verandering in. Op een heldere en sterk rechtsvergelijkende wijze presenteert de auteur een algemene theorie van accessoriteit, die het gehele vermogensrecht omspant en achtereenvolgens de toepassingen, toepassingsvoorwaarden en functies van dit leerstuk uitkristalliseert. Daarbij komen de meest uiteenlopende rechtsfiguren, gaande van verjaring, nietigheid, onroerend door bestemming, natrekking en erfdienstbaarheden tot pand, hypotheek, borgtocht en alle sommen zekerheidsrechten aan bod en wordt niet nagelaten om talrijke voor de praktijk relevante vragen te beantwoorden. Slechts enkele voorbeelden zijn: de vraag of accessoire zekerheidsrechten en accessoire opstalrechten afzonderlijk vervreemd kunnen worden, de vraag of een eigendomsvoorbehoud een accessorium van de gewaarborgde schuldvordering uitmaakt en de vraag welke verweermiddelen de zekerheidssteller precies uit het accessoire karakter van het door hem toegestane zekerheidsrecht put. Wat dit werk in het bijzonder interessant maakt, is het feit dat het algemene kenmerken van accessoria bevat, die als een checklist kunnen worden gebruikt om uit te maken of een welbepaald goed een accessorium is. Ongetwijfeld zal dit voor zowel de rechter als voor andere rechtspractici een nuttig instrument zijn bij het beantwoorden van de vaak moeilijke vraag welke rechten nu precies mee zijn overgegaan bij de overdracht van een schuldvordering of eigendomsrecht. Het gedetailleerde trefwoordenregister, de logische structuur en het heldere taalgebruik zorgen voor een vlotte toegankelijkheid van dit boek, dat vandaag zonder meer het standaardwerk inzake accessoriteit is.
Koen Swinnen is Visiting Researcher aan de prestigieuze Harvard Law School en is tevens als Affiliated Senior Researcher aan het Instituut voor Goederenrecht van KU Leuven verbonden.

Druk
1
Datum
januari 2014
ISBN
9789400004474
Aantal pagina's
546
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 136.79 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 136.79 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten