De architect

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek behandelt op heldere en overzichtelijke wijze het wettelijke kader inzake de beroepsuitoefening en de deontologie van de architect.In het eerste deel wordt het 'monopolie' van de architect besproken, alsook het recht op het voeren van de titel en het recht om het beroep uit te oefenen.

Hierbij wordt er tevens ingegaan op de relevante en recente ontwikkelingen in het Europese recht. Tevens worden de onverenigbaarheden met andere beroepen geanalyseerd en wordt er aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop de architect zijn beroep kan uitoefenen: als natuurlijk persoon, als onderdeel van een vennootschap of vereniging of als rechtspersoon.De juridische implicaties van deze keuze worden geanalyseerd en ook de verzekeringstechnische aspecten worden belicht.In het tweede deel worden de organisatie en de structuur van de Orde van architecten toegelicht. Zo komen de samenstelling, werking en bevoegdheden van de verschillende organen van de Orde van architecten aan bod. Vervolgens wordt de deontologie van de architect onder de loep genomen doorheen de verschillende aspecten van het beroep, in het bijzonder het statuut van architect, de algemene beginselen, de onverenigbaarheden, de relatie van de architect met andere actoren en de intellectuele rechten van de architect. Een laatste onderdeel bespreekt de tuchtprocedure.Kristof Uytterhoeven is advocaat te Antwerpen en te Brussel en hoofddocent aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. Sarah Schoenmaekers is universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht, gastprofessor aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Hasselt, postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit van Heerlen en advocaat te Genk.

Druk
1
Datum
oktober 2013
ISBN
9789400004535
Aantal pagina's
102
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 42.45 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 42.45 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten