Inloggen Start

Prejudiciële vragen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op verschillende plaatsen in onze wetgeving wordt gebruik gemaakt van de techniek van de prejudiciële vraagstelling. Alvorens een geschil te beslechten kan of moet de rechter informatie inwinnen bij een andere, meer gespecialiseerde rechter. De prejudiciële vraagstelling staat daardoor mee garant voor een betere eenheid in de rechtspraak.Deze techniek laat de rechter ook toe om zijn eigen bevoegdheid te overschrijden, wanneer dit nodig blijkt voor de oplossing van een geschil. Soms ligt het initiatief tot prejudiciële vraagstelling bij de partijen, soms bij de rechter of soms bij beiden.Het antwoord is natuurlijk functie van de vraag. Een prejudicieel geschil kan het belang van de zaak waarin de vraag gesteld is overschrijden, zodat het van belang kan zijn dat andere partijen aan het debat kunnen deelnemen. Dit boek brengt de techniek van de prejudiciële vraagstelling beter in kaart. Wat kan men van een prejudiciële vraagstelling verwachten? Wat is de plaats van de prejudiciële vraag

Inhoud

0 resultaten Pagina