De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op de zesde staatshervorming, op de instellingen, de bevoegdheden en de middelen. Niet minder dan 31 bijdragen bieden een grondige analyse van alle aspecten ervan:- de hete hangijzers: de kieskring BHV, de benoeming van de burgemeesters in de

randgemeenten, de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, ...- de hervorming van het tweekamerstelsel, de uitbreiding van de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, de gewestelijke volksraadpleging, de constitutieve autonomie van de gemeenschappen en de gewesten, de samenvallende verkiezingen, ...- de talloze bevoegdheidsoverdrachten, o.m. inzake gezondheidszorg, gezinsbijslagen, justitie en jeugdsanctierecht, woninghuur, handelshuur en pacht, arbeidsmarktbeleid, vestigingsvoorwaarden en prijsbeleid, toerisme, landbouw en dierenwelzijn, leefmilieu, energie, verkeer en mobiliteit, onteigening en openbaar ambt, ... alsook 'Brussel in de zesde staatshervorming' en het coöperatief federalisme;- de ruimere fiscale autonomie en de hervorming van het financieringsstelsel van de gemeenschappen en de gewesten, alsook de nieuwe taken van het Rekenhof.Nooit was de reikwijdte van een staatshervorming zo groot. Niet alleen beleidsverantwoordelijken en juristen gericht op het publiekrecht, maar iedereen die interesse heeft in de instellingen van het land, vindt in dit alomvattende boek een veilige en betrouwbare gids. Het is dan ook onmiskenbaar het échte standaardwerk over de zesde staatshervorming.

Druk
1
Datum
juli 2014
ISBN
9789400004559
Aantal pagina's
1032
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 165.09 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 165.09 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten