Vennootschapskapitaal en schuldeisers

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het maatschappelijk kapitaal vervult een centrale rol op het vlak van de bescherming van vennootschapsschuldeisers. Sinds enige tijd staat de gedachte van schuldeisersbescherming op basis van de kapitaalfiguur evenwel onder toenemende druk. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor de nieuwe en

vernieuwende analyse van de Belgische en Europese kapitaalregelen die dit lijvige boek biedt.Het eerste deel bespreekt de huidige Europese en Belgische regelen inzake kapitaalvorming en kapitaalbehoud. Alle belangrijke evoluties die zich op dit vlak gedurende het voorbije decennium in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer hebben voorgedaan, komen daarbij aan bod. De rode draad doorheen deze analyse is de vraag in welke mate deze kapitaalregelen effectieve instrumenten zijn ter bescherming van vennootschapsschuldeisers.In een tweede deel worden de verschillende alternatieven voor de bestaande benadering van deze problematiek met eenzelfde kritische zin geanalyseerd. Onder meer de volgende topics komen daarbij aan bod: het belang van openbaarmakingsverplichtingen en negatieve zekerheden (covenants), de rol van het vennootschapsbestuur bij dreigende insolventie (wrongful trading) en de verschillende manieren waarop uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden ingeperkt (solvency tests).Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV's en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.
Diederik Bruloot is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Instituut Financieel Recht van de UGent en doceert handels- en economisch recht in de opleiding handelswetenschappen (UGent). Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde rechten aan de UGent (2005) en promoveerde in 2012 tot doctor in de rechten met een proefschrift dat als basis heeft gediend voor dit boek.

Druk
1
Datum
februari 2014
ISBN
9789400004580
Aantal pagina's
824
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 183.96 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 183.96 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten