Handboek correctioneel procesrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen: de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en cassatieberoep) en het bewijs

(met inbegrip van het onrechtmatig verkregen bewijs). Het boek concentreert zich op de kern van de materie i.p.v. te verglijden in allerhande details. Ruime aandacht gaat uit naar de invloed van het EVRM. Het is daarom uitermate geschikt als boek om dagelijks te hanteren in de praktijk en als leerboek. Via een uitgebreide inhoudsopgave en een handzaam trefwoordenregister wordt snel toegang verleend tot de diverse materies. Kruisverwijzingen in de tekst zelf wijzen op de verbanden met andere delen. Kernbibliografieën bij de meeste onderwerpen laten nadere opzoekingen toe. Het is om al die redenen bestemd voor magistraten (zowel van de zetel als van het parket), griffiers, advocaten, studenten en academici.Prof. Dr. Daniel De Wolf, universitair docent straf- en strafprocesrecht, studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Vervolgens specialiseerde hij zich in het strafrecht en het strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden (Nederland). In 2009 doctoreerde hij op het onderwerp "De rol van de rechter in de correctionele procedure". Hij is sinds oktober 2000 lid van de Balie te Brussel, eerst als medewerker van een advocaat bij het Hof van Cassatie, naderhand als pleitadvocaat. Hij is tevens verbonden aan de vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij o.m. de cursus Bijzondere vraagstukken van het strafprocesrecht doceert.

Druk
1
Datum
december 2013
ISBN
9789400004696
Aantal pagina's
294
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 75.47 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 75.47 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten