Inloggen Start

Het arbeidsauditoraat

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De werking van justitie is meer dan ooit actueel. Het justitiële beleid en de nakende hervorming van het gerechtelijke landschap kunnen vandaag rekenen op ruime publieke aandacht. Daarbij verdwijnt de precieze missie van de onderscheiden korpsen en de visie op hun functioneren en de meerwaarde die ze bieden, wel eens naar de achtergrond.Deze publicatie biedt een helder antwoord op de vragen over de bevoegdheidsomschrijving van het arbeidsauditoraat, de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk en de (wettelijke) bevoegdheidsafbakening tussen het auditoraat en het 'gemeen parket'. De auteur knoopt hiervoor aan bij de motieven voor de oprichting van het arbeidsauditoraat, bespreekt de oorspronkelijk toegemeten burgerlijke en strafrechtelijke bevoegdheid en de talrijke uitbreidingen ervan. Tot slot wordt vooruitgeblikt: welke plaats kan en moet het arbeidsauditoraat in de toekomst (blijven) invullen?
Griet Provoost studeerde rechten aan de UAntwerpen. Zij vertaalt de voorkeur voor het

Inhoud

0 resultaten Pagina