Het gebruik van medische informatie in private verzekeringen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde zijn er niet alleen steeds meer gezondheidsgegevens over patiënten beschikbaar, maar zijn die gegevens ook van betere kwaliteit. Gezondheidsgegevens worden bovendien in toenemende mate in een private verzekeringscontext gebruikt. Zo heeft een verzekeraar

niet alleen gezondheidsgegevens nodig bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, maar ook bij de aangifte van een schadegeval in de loop van de verzekeringsovereenkomst. Denk in het bijzonder aan een schuldsaldoverzekering, een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen of een lichamelijke ongevallenverzekering, waarbij het gebruik van gezondheidsgegevens niet meer weg te denken is.Het gebruik van gezondheidsgegevens met het oog op het sluiten of uitvoeren van een private verzekeringsovereenkomst doet heel wat juridische vragen rijzen. In dit boek worden een aantal vragen onderzocht die zich zowel in het domein van het gezondheidsrecht als in dat van het verzekeringsrecht situeren. Een dergelijk onderzoek werd in België tot nog toe niet op een systematische wijze verricht. Het biedt een houvast voor iedereen die met deze belangrijke problematiek in aanraking komt. Dit boek is dus onmisbaar voor zorgverstrekkers, beleidsverantwoordelijken, bedrijfsjuristen, advocaten en magistraten.
Sarah Defloor (°1984) was van 2007 tot 2012 als wetenschappelijk medewerker werkzaam bij het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven. In 2013 verdedigde ze haar doctoraat over het thema van dit boek. Ze werkt momenteel als projectverantwoordelijke bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Druk
1
Datum
april 2014
ISBN
9789400004757
Aantal pagina's
360
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 99.06 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 99.06 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten