Inloggen Start

On-zin van het ouderenrecht: Methusalems ver-geld-ing

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Ouder worden is een onafwendbaar biologisch proces verbonden met het leven zelf. Dit individueel biologisch proces is een collectief maatschappelijk thema geworden. Het is net dit collectieve karakter dat de vergrijzing van de bevolking maatschappelijk relevant maakt.
In dit boekje wordt op een originele wijze gereflecteerd over de juridische aspecten van wat een nieuw functioneel rechtsgebied zou kunnen zijn, zoals het ouderenrecht. In een eerste hoofdstuk wordt de vergrijzing geschetst, in een tweede hoofdstuk wordt het ouderenrecht als mogelijk functioneel rechtsgebied onderzocht, om vervolgens in een derde hoofdstuk op zoek te gaan naar een mogelijke legitimiteit van het ouderenrecht. In een laatste hoofdstuk wordt gekeken naar een mogelijke onderzoeksagenda voor het ouderenrecht. Aan de hand van deze vier hoofdstukken wordt het spanningsveld tussen zin en onzin van het ouderenrecht gekaderd.
Dit "kwalificatiespel" van het ouderenrecht verloopt steevast tegen de achtergrond van

Inhoud

0 resultaten Pagina