Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op

hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging. Daarom is dit boek een echte aanrader voor iedere praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van recht op vrije vestiging en internationale zetelverplaatsing door vennootschappen (al dan niet aan de vooravond van hun insolventie). Deze complexe materie wordt besproken in het licht van de regelgevende competitie die tussen de EU-lidstaten op vennootschapsrechtelijk vlak bestaat. Met de Verenigde Staten als vergelijkingspunt identificeert dit boek de merites en gevaren van een dergelijke competitie.De auteur gaat na of regelgevende competitie een alternatief of aanvulling kan bieden voor de moeizame harmonisering van het vennootschapsrecht via Europese regelgeving, waarmee de Europese Unie sinds geruime tijd wordt geconfronteerd. Zodoende formuleert dit boek verscheidene interessante aanbevelingen in verband met de verdere richting die de Uniewetgever bij voorkeur volgt om tot een verdere realisering van de interne markt te komen, zonder daarbij de belangen van schuldeisers en andere stakeholders in vennootschappen uit het oog te verliezen.Kristof Maresceau is als doctor-assistent verbonden aan het Instituut Financieel Recht van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op het Belgische en Europese vennootschapsrecht en insolventierecht, waarover hij reeds verscheidene bijdragen heeft gepubliceerd. Hij is master in de rechten (2005) en de bedrijfseconomie (2006). In september 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Gent tot doctor in de rechten, met een proefschrift dat als basis voor dit boek heeft gediend.

Druk
1
Datum
april 2014
ISBN
9789400004832
Aantal pagina's
544
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 141.51 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 141.51 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten