Inloggen Start

Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Overnames en herstructureringen vinden plaats ongeacht in welke staat de economie zich bevindt. In een oplevende conjunctuur bloeit de M&A-markt, in tijden van crisis worden meer herstructureringen doorgevoerd, al dan niet binnen het kader van een formele insolventieprocedure. Het tempo waaraan voormelde transacties moeten worden afgehandeld, is vaak verschroeiend. Hierbij kunnen tal van feitelijke en juridische problemen vooraf niet, of niet afdoende, worden ingeschat; zij moeten, wanneer zij zich voordoen, meestal snel en ad hoc worden aangepakt. Er is hierbij niet altijd tijd voor diepgang en reflectie of voor de raadpleging van een veelheid aan literatuur.
In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.
De auteurs zijn allen toonaangevende

Inhoud

0 resultaten Pagina