Inloggen Start

Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Sinds de invoering van de zgn. 'schuldloze' echtscheiding in 2007 is er op het vlak van de alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen. Nochtans is de alimentatiekwestie één van de meest delicate en belangrijke aandachtspunten bij de financiële afwikkeling van de echtscheiding. Het antwoord op de vraag of aan de ex-echtgenoot een onderhoudsuitkering moet worden betaald en zo ja, voor welk bedrag en voor hoelang, treft de betrokkenen rechtstreeks in hun persoonlijke financiële belangen en heeft daardoor een belangrijke weerslag op hun verdere leven na de echtscheiding.Dit boek komt tegemoet aan de nood aan een duidelijkere invulling van de onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten na echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Het onderzoek biedt een zeer grondige en kritische analyse van de toepasselijke regels vervat in artikel 301 BW, alsook van de uiteenlopende standpunten die in rechtsleer en rechtspraak worden verdedigd. Aan de

Inhoud

0 resultaten Pagina