Vastgoedrecht en de Kerk

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De problematiek van de herbestemming van kerk- en religieuze gebouwen staat volop in de actualiteit. Dit boek analyseert in drie complementaire delen welke alternatieven er mogelijk zijn voor de verkoop van kerk- en religieuze gebouwen opdat het kerkelijke onroerende patrimonium bewaard zou kunnen

blijven.
Na een korte inleiding schetsen de auteurs in het eerste deel het institutionele kader waarbinnen de voorgestelde transacties dienen plaats te vinden. Zij besteden aandacht aan het eigendomsrecht, het administratief recht, de reglementering inzake overheidsopdrachten en het canoniek recht.In het volgende deel worden de mogelijke alternatieven behandeld en onderzoeken de auteurs zowel de privaatrechtelijke mechanismen, zoals huur, erfpacht, vruchtgebruik en opstal, als een institutionele reorganisatie, met name de fusies van kerkfabrieken. In het laatste deel komen de financiering (zowel de overheidsfinanciering en -subsidiëring als de vastgoedfinanciering) en de fiscale implicaties aan bod.
Als bijlage bij dit boek worden een aantal grafieken gevoegd die op een duidelijke en overzichtelijke wijze het huidige landschap van het religieus onroerend erfgoed in kaart brengen. Zij tonen aan dat het kerkelijk vastgoedrecht geen onbeduidend fenomeen is in de marge van onze samenleving, maar integendeel het pad kruist van elke vastgoedprofessional, advocaat, notaris, bedrijfsjurist, vastgoedpromotor en van gemeentebesturen e.d.
Met bijdragen van Frédéric Amez, Sophie Bleux, Dominique Blommaert, Korneel Decroix, Willem Demonie, Elien Dewitte, Jan Ghysels, Johan Vannerom, Ann-Sophie Vanwinsen, Tom Villé, Peter Vlietinck en Kris Wauters. Met een voorwoord van Jos Wouters en een epiloog van Rik Torfs.

Volg de blog van Johan Vannerom via http://intersentia-blog.be/

Druk
1
Datum
december 2014
ISBN
9789400005266
Aantal pagina's
372
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 75.47 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 75.47 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten