Inloggen

Vastgoedrecht en de Kerk

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De problematiek van de herbestemming van kerk- en religieuze gebouwen staat volop in de actualiteit. Dit boek analyseert in drie complementaire delen welke alternatieven er mogelijk zijn voor de verkoop van kerk- en religieuze gebouwen opdat het kerkelijke onroerende patrimonium bewaard zou kunnen blijven.
Na een korte inleiding schetsen de auteurs in het eerste deel het institutionele kader waarbinnen de voorgestelde transacties dienen plaats te vinden. Zij besteden aandacht aan het eigendomsrecht, het administratief recht, de reglementering inzake overheidsopdrachten en het canoniek recht.In het volgende deel worden de mogelijke alternatieven behandeld en onderzoeken de auteurs zowel de privaatrechtelijke mechanismen, zoals huur, erfpacht, vruchtgebruik en opstal, als een institutionele reorganisatie, met name de fusies van kerkfabrieken. In het laatste deel komen de financiering (zowel de overheidsfinanciering en -subsidiëring als de vastgoedfinanciering) en de fiscale implicaties

Inhoud

0 resultaten Pagina