Actuele problemen van het arbeidsrecht 9

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In de opbouw van het sociaal recht in het algemeen en het arbeidsrecht in het bijzonder neemt de hoedanigheid van werknemer om uiteenlopende redenen een zeer bijzondere plaats in. De werknemers zijn er immers als geen ander in geslaagd om een consistente sociale bescherming te verwerven. Het

werknemersstatuut geldt bovendien, zowel in het internationale, het Europese recht als in het nationale recht, als de referentienorm voor de arbeids- en sociale bescherming voor andere categorieën van werkenden. Ten slotte zal het bewijs van de hoedanigheid van werknemer het mogelijk maken toegang te krijgen tot de arbeidswetgeving en de wetgeving inzake de sociale zekerheid.
Het werknemerschap vormt dus zonder meer een ankerpunt voor sociale rechten. Meer nog, de sociale wetgever heeft tot op heden, voor de uitwerking van zijn regelgeving, de voltijds tewerkgestelde werknemer met een contract voor onbepaalde tijd als ijkpunt gehanteerd. Gewijzigde machtsverhoudingen in de relatie tussen arbeid en kapitaal hebben, samen met een decennialange flexibiliseringsdrang, gaandeweg geleid tot een gestage verzwakking van de sociale bescherming van de werknemer.
In dit boek belichten een aantal auteurs de rol van de fenomenen van de rechtshomogeniteit en de proliferatie van precaire tewerkstellingsvormen als voornaamste motor van deze verzwakking van de rechtspositie van werknemers.
Met bijdragen van Jan Buelens, Daniël Cuypers, Lieven Lenaerts, Bruno Lietaert, Tom Messiaen, Véronique Pertry, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Daniël Ryckx, Peter Tierens, Kim Van den Langenbergh, Anne Van Regenmortel en Herwig Verschueren.

Druk
1
Datum
november 2014
ISBN
9789400005334
Aantal pagina's
398
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 113.21 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 113.21 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten