Inloggen

Professionele aansprakelijkheid

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Hoewel de beoefenaars van vrije beroepen nog steeds een groot maatschappelijk aanzien kunnen genieten, leeft toch de perceptie dat er meer en meer aansprakelijkheidsvorderingen tegen hen worden ingediend. Allerlei factoren hebben er immers voor gezorgd dat individuele burgers zichzelf beter geïnformeerd voelen en mede daardoor mondiger geworden zijn in hun relatie tot de vrijberoepsbeoefenaar. Concrete verwachtingen zijn hoger geworden en diezelfde burger durft dan ook sneller over te gaan tot het instellen van een aansprakelijkheidsvordering. Daarbij valt het de laatste jaren op dat de beoefenaars van vrije beroepen hun beroepsactiviteit meer en meer onderbrengen in vennootschapsstructuren met beperkte aansprakelijkheid. Kort samengevat betekent dit dat we zijn geëvolueerd van de persoonlijke aansprakelijkheid van de alleenwerkende vrijberoepsbeoefenaar met zijn privévermogen over aansprakelijkheid van meerdere vermogens voor samenwerkende vrijberoepsbeoefenaars naar

Inhoud

0 resultaten Pagina