Het gezin 2.0

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het is anno 2014 een niet te miskennen evolutie: het traditionele gezin maakt meer en meer plaats voor samenlevingsvormen buiten het huwelijk en steeds meer huwelijken eindigen in een echtscheiding.
De verschillende bijdragen in het boek belichten de veranderingen op juridisch vlak van deze

maatschappelijke evolutie, met aandacht voor het familierecht en het familiaal vermogensrecht, maar ook voor de repercussies op andere rechtstakken, zoals het sociale zekerheidsrecht, het fiscaal recht, het strafrecht, het IPR en het jeugdrecht.
In een eerste bijdrage bespreekt Veerle Allaerts de nieuwigheden op burgerrechtelijk vlak voor de nieuw samengestelde gezinnen. Tony Van de Calseyde onderzoekt de raakvlakken tussen het nieuw samengesteld gezin en het socialezekerheidsrecht. Christine Van Roy analyseert de verblijfsregeling van kinderen na de scheiding van hun ouders en licht de eerste resultaten toe van een empirisch onderzoek sinds de invoering van de wet van 18 juli 2006. In de bijdrage van Thalia Kruger komen de recente ontwikkelingen inzake internationaal familierecht en IPR aan bod, met bijzondere aandacht voor de Rome III-Verordening inzake echtscheiding en de recente rechtspraak inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Dirk De Waele bespreekt de raakvlakken tussen het familierecht en het strafrecht, waaronder de problematiek van de familieverlating en de kinderontvoering. In de volgende tekst geeft Patrick Hofströssler een actuele, praktijkgerichte en onmisbare leidraad voor de afwikkeling van de gerechtelijke vereffeningverdeling. Tot slot focust Eric Van der Mussele op de problematiek van de specifieke rol van de jeugdadvocaat die minderjarigen bijstaat.
Het voorliggende boek is de schriftelijke neerslag van de lessenreeks permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen 2013-2014.

Druk
1
Datum
december 2014
ISBN
9789400005433
Aantal pagina's
256
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 75.47 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 75.47 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten